kurk oogsten

De kurkeik moet eerst 25 jaar ongestoord groeien voor hij voor de eerste keer geoogst of ontschorst kan worden.

Nadien wordt de kurkeik elke negen jaar ontschorst. Het ontschorsen gebeurt manueel en altijd tijdens de hete zomermaanden, wanneer de kurkschors door vochtonttrekking loslaat van het cambium. Belangrijk is dat de kurkeik hierdoor niet de minste schade oploopt en gewoon verder blijft groeien.
 

Na de oogst blijft de schors nog zes maanden in het woud liggen om het vocht te laten verdampen. Nadien wordt de schors gestoomd waardoor ze opzwelt en haar looizuur en anorganische zouten afscheidt. Vervolgens wordt de schors een maand in donkere loodsen opgeslagen om te drogen.