Kurkisolatie

Kurkisolatie - geëxpandeerde kurk - is een goed ecologisch alternatief met uitstekende thermische en akoestische eigenschappen, uit een gegarandeerd 100% natuurlijk en nagroeibaar materiaal.

Geëxpandeerde kurkplaten kunnen geproduceerd worden in verschillende densiteiten en diktes, afhankelijk van de gewenste toepassing. Vanaf een bepaalde dikte kunnen de kurkplaten voorzien worden van een sponning aan de vier zijden zodat een naadloze uitvoering gerealiseerd kan worden. Daarbij werkt geëxpandeerde kurk vochtregulerend en is het onaantrekkelijk voor ongedierte.

Geëxpandeerde kurk is een uitstekende geluidsisolatie voor vloeren en wanden. Het kan eveneens in korrelvorm gebruikt worden om houten structuren op te vullen zodat de thermische en akoestische prestaties van de vloer of wand aanzienlijk verbeteren. 

In ongebrande vorm kunnen kurkkorrels vermengd worden met dekvloeren op cementbasis om een lichtgewicht isolerende dekvloer te bekomen.

Om de waaier aan te isoleren geluidsfrequenties zo breed mogelijk te maken kunnen geëxpandeerde kurkplaten gecombineerd worden met cocosvellen. 

Contacteer ons voor meer informatie of bezoek één van onze showrooms.

Productie geëxpandeerde kurkplaten

Om continuïteit in de productie te verzekeren en om grondstoffen speculatie te vermijden wordt op het terrein van de fabriek grote hoeveelheden kurkschors gestockeerd.

Om continuïteit in de productie te verzekeren en om grondstoffen speculatie te vermijden wordt op het terrein van de fabriek grote hoeveelheden kurkschors gestockeerd.

Met de aanwezige kurkschors kan indien nodig een volledig jaar geproduceerd worden.

Met de aanwezige kurkschors kan indien nodig een volledig jaar geproduceerd worden.

In de autoclaves wordt een bepaalde hoeveelheid vermalen kurkschors gestort. De ongebrande kurkkorrels worden verhit met stoom die een temperatuur van 360 °C kan bereiken.

In de autoclaves wordt een bepaalde hoeveelheid vermalen kurkschors gestort. De ongebrande kurkkorrels worden verhit met stoom die een temperatuur van 360 °C kan bereiken.

Deze stoom wordt opgewekt door de verbranding van kurkstof dat vrijkomt bij het vermalen van de schors. Voor de productie van kurkisolatie worden dus geen fossiele brandstoffen aangewend maar gebruikt men een restproduct van het productieproces dat reeds in de fabriek aanwezig is.

Deze stoom wordt opgewekt door de verbranding van kurkstof dat vrijkomt bij het vermalen van de schors. Voor de productie van kurkisolatie worden dus geen fossiele brandstoffen aangewend maar gebruikt men een restproduct van het productieproces dat reeds in de fabriek aanwezig is.

Na een welbepaalde tijd gaat de autoclave open en wordt de bodemplaat ophoog geduwd en komt een blok geëxpandeerde kurk tevoorschijn.

Na een welbepaalde tijd gaat de autoclave open en wordt de bodemplaat ophoog geduwd en komt een blok geëxpandeerde kurk tevoorschijn.

De blokken worden eerst op transport gezet naar een kamer waar ze afgekoeld worden. Ondertussen wordt de autoclave langs de achterzijde opnieuw gevuld met ongebrande vermalen kurkschors.

De blokken worden eerst op transport gezet naar een kamer waar ze afgekoeld worden. Ondertussen wordt de autoclave langs de achterzijde opnieuw gevuld met ongebrande vermalen kurkschors.

De gebruikte hoeveelheid is bepalend voor de densiteit van de geëxpandeerde kurkplaten, hoe meer ongebrande kurkschors met toevoegt, hoe hoger de densiteit van het eindproduct.

De gebruikte hoeveelheid is bepalend voor de densiteit van de geëxpandeerde kurkplaten, hoe meer ongebrande kurkschors met toevoegt, hoe hoger de densiteit van het eindproduct.

Aan de ongebrande kurkkorrels wordt geen enkel additief toegevoegd. De stoom zorgt ervoor dat de kurkkorrels na expansie gaan samenkleven door de activering van het suberine-hars dat in de kurkschors aanwezig is.

Aan de ongebrande kurkkorrels wordt geen enkel additief toegevoegd. De stoom zorgt ervoor dat de kurkkorrels na expansie gaan samenkleven door de activering van het suberine-hars dat in de kurkschors aanwezig is.

Na nazicht van de gelijke verdeling van de kurkkorrels gaat de autoclave opnieuw dicht, waarna het hele proces opnieuw van start gaat.

Na nazicht van de gelijke verdeling van de kurkkorrels gaat de autoclave opnieuw dicht, waarna het hele proces opnieuw van start gaat.

Na afkoeling worden de blokken verzameld om tot kurkplaten versneden te worden.

Na afkoeling worden de blokken verzameld om tot kurkplaten versneden te worden.

Eerst worden de vlakken mooi recht gezaagd.

Eerst worden de vlakken mooi recht gezaagd.

Nadien worden de blokken in de gewenste dikte verzaagd.

Nadien worden de blokken in de gewenste dikte verzaagd.

Nadat ze voorzien werden van een rabat worden ze ontstoft.

Nadat ze voorzien werden van een rabat worden ze ontstoft.

Vervolgens worden de kurkplaten verpakt en kunnen ze getransporteerd worden.

Vervolgens worden de kurkplaten verpakt en kunnen ze getransporteerd worden.

Sinds geruime tijd wordt geëxpandeerde kurk ook gerecycleerd (vermalen naar kurkkorrels). Laboratoriumonderzoek toont immers aan dat de thermische eigenschappen van geëxpandeerde kurk na 50 jaar onveranderd gebleven zijn!

Sinds geruime tijd wordt geëxpandeerde kurk ook gerecycleerd (vermalen naar kurkkorrels). Laboratoriumonderzoek toont immers aan dat de thermische eigenschappen van geëxpandeerde kurk na 50 jaar onveranderd gebleven zijn!